معاونت آموزشی
جهاد‌دانشگاهي با پشتوانه 32 سال تجربه علمي و عملي و با برخورداري از ظرفيت‌هاي متنوع و به روز، در سراسر كشور فعاليت آموزشي دارد و قادر به ارائه خدمات آموزشي به عموم جامعه و تأمين نيازهاي آموزشي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي‌در سطح كشور مي‌باشد. آموزش‌های جهاددانشگاهی با هدف توسعه منابع‌انسانی و متناسب سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با نيازهاي تخصصي‌كشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارآیی‌های لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد. محورها و زمینه‌های اصلی آموزش در جهاددانشگاهی عبارتند از: - آموزش‌ عالی(مقاطع كارداني، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) - آموزش عالی علمی- کاربردی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) - آموزش‌های‌ تخصصي پيشرفته، تخصصي‌‌ و آموزش‌هاي عمومي- مهارتي (فراگيران آزاد و فراگيران دستگاه‌هاي اجرايي ) توانمندي‌هاي آموزشي جهاددانشگاهي - گسترده‌ترين و پيشرفته‌ترين شبكه آموزشي در سراسر كشور و گستردگي واحدهاي آموزشي در سراسر كشور(151 مركز باظرفيت 600/000 نفر در سال) - طراحي، تدوين و تصويب بيش از 700 عنوان دوره در 7 گروه آموزشي تخصصي - مجري‌ برگزاري دوره‌هاي آموزش عمومي و تخصصي ويژه كاركنان دولت در سطح كشور با مجوز از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري - مجري برگزاري دوره‌هاي آموزشي شهرداري‌ها و دهياري‌ها در سراسر كشور - به كارگيري فن‌آوري‌هاي آموزشي روز و برخورداري از سامانه يكپارچه آموزش‌هاي مجازي - پذيرش‌ حدود 150 دانشجو در مقطع دكتراي پژوهش‌محور با اخذ مجوز ‌از وزارت بهداشت، درمان‌ و ‌آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - بزرگ‌ترين متولي برگزاري دوره‌هاي آموزشي بدو استخدام و آزمون موفقيت و صدور گواهي - پبرگزاري آزمون‌هاي آنلاين كاركنان دولت از جمله صدا و سيما در سراسر كشور - عقد قرارداد و تفاهم نامه با بيش از 160 وزارتخانه، سازمان ودستگاه‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي - توليد بسته‌هاي‌آموزشي تخصصي استاندارد در گروه‌هاي آموزشي مختلف بومي‌سازي ‌‌مدل ‌آموزش‌هاي ‌بين‌المللي در ايران جايگزين شركت‌هاي خارجي - ارائه فعاليت‌هاي آموزشي دانش‌محور، مهارت محور، پژوهش‌محور، شغل محور و محصول محور - ارتباط با مراكز آموزش‌هاي بين‌المللي عالي و تخصصي پيشرفته و صدور گواهي مشترك - انجام مستمر نيازسنجي در سطح جامعه و دستگاه‌هاي اجرايي و تدوين دوره‌هاي جديد بر اساس نياز بازار كار