دسترسی سریع
   
       


دسترسی سریع
    
      

اطلاعیه ها

برگزاری دورههای مهارت های هفتگانه یکی از مدارک مورد نیاز جهت افرادی می باشد که از ازمون های استخدامی قبول شده اند و شروع به تکمیل پرونده نموده اند لذا یکی از مدارک مورد نیاز در بد استخدامی ها می باشد 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |