دسترسی سریع
   
       


دسترسی سریع
    
      

اطلاعیه ها

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرش مدرس زبان انکلیسی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجانغربی در نظر داردنسبت به کارگیری تعدادی مدرس زبان انگلیسی در مراکز آموزش  ارومیه(شعبه شماره یک و دو)- مرکز خوی و مرکزماکو  با برگزاری آزمون کتبی و طی مراحلبعدی اقدام نماید.

الف: شرایط عمومی

1.     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2.     نداشتن سابقه محکومیت جزایی

3.     عدم اعتیاد به مواد مخدرو دخانیات

4.     داشتن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل معلمی

5.     اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح درقانون اساسی

6.     نداشتن منع استخدامی

7.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی

ب: شرایط اختصاصی

1.     دارا بودن حداقل 22 سال تمام (تمام متولدین 1372/1/1به بعد)

2.     فارغ التحصیل رشته زبان انگلیسی دانشگاهها یا مراکز آموزشعالی کشور

تبصره: دارا بودن مدرکدانش آموختگی سطح پایانی زبان انگلیسی مراکز آموزش جهاد دانشگاهی سطح کشورنیز موردتایید می باشد.

3.     شرکت دانشجویان با حداقل 75 واحد گذرانده در آزمونبلامانع است

ج: مدارک مورد نیاز

1.     فرم شرکت در آزمون از طریق مراجعه به  سایتwww.edu-waz.ir تکمیل گردد .

2.     یک قطعه عکس4*3 که مشخصات فرد در پشت آن درجمی گردد

3.     هزینه شرکت در آزمون 300000 ریال می باشد که از طریق الکترونیکی  و در سایت فوق پرداخت می گردد.

4.     تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

5.     تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا (ارائه گواهی معتبر از دانشگاهبرای دانشجویان) یا ارائه مدرک دانش آموختگی مراکز جهاد دانشگاهی

*مدارک2،4و 5 هنگام تحویل کارت آزمون تسلیم مرکز توزیع کارت ورود به جلسه  می شود

د: تذکرات

1.     پایان مهلت ثبت نام 2/26/ 93می باشد

2.     زمان برگزاری آزمون مورخه 93/3/10 (روز شنبه )ساعت 17  عصر می باشد

3.     زمان توزیع کارت آزمون  اول تا سوم خرداد

4.     شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلب ایجاد نکرده و جهاددانشگاهی پس از طی مراحل بعدی آزمون نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدام میکند

5.     اگر در هر مرحله آزمون  مشخص شود فرد واجد شرایطاعلامی نمی باشد قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد

6.     مراکز آموزش جهاد دانشگاهی برای کسب اطلاعات بیشتر ؛

ارومیه: خیابان شهیدامینی- مرکز آموزش جهاد دانشگاهی شعبه ارومیه

تلفن:     3445002،3456499

ارومیه: خیابانآزادگان یک مرکز آموزش جهاد دانشگاهی     تلفن :  3650869

خوی: خیابان طالقانی–اول کوچه شهید قلی حسینلو         تلفن: 2264224

ماکو: ابتدای بلواررسالت                                                              تلفن: 3245902

 

 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |